درباره ما

یکی از مهمترین موضوعات و دغدغه‌های کارجویان ،فراگیران ،دانشجویان و کارکنان سازمانها ، قبولی در آزمون های استخدامی ، و حضور موفق در آزمونهای شغلی موسسات و سازمانهای معتبر می‌باشد که در این زمینه رمز موفقیت بهره گیری از برترین محتوای آموزشی به صورت کاملا پشتیبان محور و ارایه تعیین سطح ،نیاز سنجی و بهره گیری از جزوات و تست های طبقه بندی شده و برگزاری کلاس های حضوری و مجازی کاملا بومی شده با فرهنگ سازمانهای ایرانی است .

طراحان سوال های آزمون های استخدامی از یک سو و از سوی دیگر نمره تراز سایر شرکت کنندگان در آزمونهای استخدامی دو رقیب بی بدیل کارجویان و دانشجویان است .

مهمترین سوال کارجویان و دانشجویان این است که باتوجه به تعدد منابع درسی چگونه یک مجموعه منسجم جهت قبولی در فرایند جذب شرکتهای معتبر را کنار هم گردآوری کنند که ضمن پوشش مواد امتحانی ،تراز و نمره قبولی را به همراه آورد .

در مجموعه آموزشی تراز سازان این دغدغه کارجویان با بهره گیری از برترین متخصصان تحت عنوان منطق اثر مرکب و رویکرد میان رشته ای محتوای مد نظر تهیه شده است که مزایای بی شماری به شرح ذیل فراهم کرده است:

  • 1- ارائه نکات بنیادی و مفاهیم پایه به صورت کاملاً ساده و روان
  • 2- ارائه دقیق ترین سوالات منطبق با مفاهیم بنیادی و پایه با نگاه بین رشته‌ای
  • 3- ارائه نکات تحلیلی از مفاهیم بنیادی و مقابله با رویکردهای تست های حافظه محور
  • 4- ارائه دقیق ترین سوالات تحلیلی با رویکردهای چند متغیره
  • 5- شبیه سازی آزمون‌ها ،تعیین سطح و نیاز سنجی تا ارائه نمرات تراز به دانشجویان VIP
  • 6- ارائه تحلیل‌های آزمون‌های شخصیت نئو، دیسک و MBTI
  • 7- ارائه نکات مهم جهت ارائه برترین تیپ‌های شخصیتی منطبق با شغل و شاغل مورد نظر سازمان‌ها
  • 8- ارائه آزمون های تطبیق شغل و شاغل برای دانشجویان اختصاصی
  • 9- تکنیک‌های مصاحبه و فراگیری بدل های تکنیک‌های مصاحبه
  • 10- نکاتی در خصوص رزومه‌نویسی و چگونگی امتیازدهی سازمان‌ها به رزومه‌ها

بزرگترین آفت اکثر محتواهای ارائه شده جهت پاسخ به سوالات آزمون‌های استخدامی و قبولی در مصاحبه‌ها، عدم وجود رویکرد بین رشته‌ای، و ارائه رویکردهای حافظه محور به جای مسئله محور می باشد در حالی که در آکادمی ترازسازان از لحظه قبل از شروع آزمون استخدامی، کانون ارزیابی ، مصاحبه تا زمان بازنشستگی کارکنان برنامه های حمایتی ادامه خواهد داشت .

آکادمی ترازسازان با انجام مصاحبه‌های متعدد با اکثر کارجویان و دانشجوبان که در آزمون‌های سازمان‌های معتبر موفق به اخذ نمره قبولی نشده‌اند به نتایج جدول ذیل دست یافتند:

ردیف عارضه‌های شناسایی شده درصد
1 فقدان مجموعه های مولف معتبر و فرایند محور با رویکرد پشتیبانی از داوطلبان 20
2 فقدان رویکرد تضایفی در مفاهیم مطالعه شده ،منطبق با انتظارات طراحان سوالات آزمونها 15
3 پراکندگی مفاهیم و عدم انسجام محتوا مطابق نیازهای بازار کار و سازمانهای تقاضا دهنده نیرو 15
4 عدم تعیین سطح و طراحی نیازسنجی نیروهای متقاضیان و داوطلبان 10
5 عدم وجود کلاسهای معتبر جهت پوشش سرفصل های مواد ازمونی و انتظارات مصاحبه ها 10
6 عدم وجود آزمونها و مصاحبه های شبیه سازی معتبر 10
7 عدم شناخت مصاحبه های علمی و فقدان آشنایی با تست های روانشناسی و کانونهای ارزیابی 20

آکادمی آموزشی ترازسازان به عنوان حرفه ای ترین مجموعه آموزشی در حوزه منابع انسانی با بهره گیری از اخرین رویکردها و متدها ،متنوع ترین خدمات آموزشی و منابع انسانی را به کارجویان ،متقاضیان استخدام و شرکتهای معتبر ارایه می نماید .